Üstünliklerimiz

 • Hil

  Hil

  Elmydama hilini birinji ýerde goýuň we her prosesiň önüminiň hiline berk gözegçilik ediň.
 • Şahadatnama

  Şahadatnama

  Zawodymyz ýokary hilli, çykdajyly önümleri öndürýän “ISO9001: 2008” premýer-ministri boldy
 • Öndüriji

  Öndüriji

  SPRINGS Önümleriniň professional öndürijisi 10 ýyla golaý.Zawodymyz Zhejiang şäheriniň Wenzhou şäherinde ýerleşýär.
 • Hyzmat

  Hyzmat

  Satuwdan öňki we satuwdan soňky hyzmat, 24 sagat habarlaşyň, howa açyk

Wenzhou Excellent Spring Co., Ltd. dürli metal çeşmeleri öndürmekde ýöriteleşendir.

Kompaniýa, Hytaýyň Zhejiang welaýatynyň Wenzhou şäherinde ýerleşýär.Zawodda 10 000 inedördül metrden gowrak tozansyz ussahana we tehniki barlaghana bar, 106 sany doly iş güni, olaryň 40% -i ähli inersenerleri goşmak bilen alty ýyldan gowrak wagt bäri kompaniýada işleýär.200-e golaý awtoulag öndürýän maşyn.Kompaniýa işgärlerimizi gadyrlaýar we durnukly hyzmatymyzy kepillendirýär.

20 ýyla golaý ösüşden soň, kompaniýa ösen dizaýn, önümçilik, synag, gaplamak we beýleki hil dolandyryş ulgamyna eýe.Bu kompaniýa, Zhengtai, Delixi we Tenggen ýaly köp sanly müşderi tarapyndan ueueqing City-iň meşhur marka önümleri we ýokary hilli üpjün edijileri hökmünde baha berildi.